Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
1:53:41
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)

Ark of the Covenant Discovery, Part 8

Hòm Giao Ước, P.8


"God Bless You in What You are Doing Here" "Chúa ban phước cho những gì ông đang làm ở đây”


The next trip Ron and one assistant had gone to Jerusalem to work on the shaft.  A month or two earlier Ron had spoken at a church and one man present took a particular interest in the Ark of the Covenant.  I well remember when he called here and began to question me about when Ron was going over, etc.  He sounded like a nice enough person and I told him I didn't know for sure, which I didn't, but said that it would be in a few months.  He then asked me where Ron stayed because, he explained, he was going to Israel and wanted a relatively cheap hotel.  So, I told him where we usually stayed - it seemed like an innocent enough question.  But I was soon to learn a terrible lesson - that we cannot tell anyone when he is going overseas to work, whether it be Israel or Egypt, or wherever. Chuyến đi kế tiếp sau đó, Ron và một người trợ lý đến Jerusalem để làm tiếp việc chỗ cái đường ống. Trước đó 1 hoặc 2 tháng gì đó, Ron đã có nói chuyện tại một hội thánh và  có một người đàn ông lúc đó tỏ ý rất quan tâm đến Hòm Giao Ước. Tôi còn nhớ rõ là ông ấy gọi đến đây và cứ hỏi tôi là khi nào thì Ron sẽ đi, vân vân…Ông ta nói nghe có vẻ là một người cũng không đến nỗi xấu (đủ tốt) và tôi đã trả lời ổng là tôi không chắc lắm, vì tôi không làm việc đó, nhưng tôi có nói là có lẽ chắc vài tháng nữa. Rồi ông ấy hỏi tôi là Ron sống ở đâu, ông ấy giải thích là định đi qua Israel và muốn ở trong hotel nào tương đối rẽ tí. Vì vậy tôi cho ông ta biết là chúng tôi thường sống ở đâu-điều này nghe có vẽ là những câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng không lâu sau, tôi học một bài học khủng khiếp-đó là chúng tôi không thể kể cho bất cứ ai nghe là khi nào ông xã tôi (Ron) ra nước ngoài làm việc, dù rằng Israel, hay Ai cập, hay bất cứ nơi nào cũng vậy.


When Ron and our friend who was helping him arrived at the hotel, the man who had called me was there waiting for Ron. He somehow had found out Ron's arrival date (I hadn't told him)!  It turned out that this man was under the impression, or delusion, that he was some sort of prophet and intended to impose himself into the project.  So here was Ron and his digger, ready to go to work - but there was no way Ron was going to let this man know anything important, so they went into the main cave system but couldn't do the work they intended to do - not with the man present. Khi Ron và  người bạn trợ lý đến khách sạn tại đó (Israel), thì người đàn ông đó đang chờ Ron sẵn ở đó. Bằng cách nào đó mà ông ta biết được ngày Ron sẽ đến đó (Chính tôi kể cho ông ta nghe chứ ai!). Hóa ra người đàn ông này bị chứng bệnh in trí, hay hoang tưởng. Ông ta nghĩ mình là một kiểu tiên tri nào đó và muốn ép mình vào cái dự án này. Ron và người trợ lý thì dự định sẵn sàng để bắt tay vào làm-nhưng chẳng thể nào Ron để cho người đàn ông biết điều gì là quan trọng được, vì thế họ đi đến cái hệ thống hang đó, nhưng không thể làm gì hết như họ đã dự tính – khi còn có mặt người đàn ông đó.


As Ron explained it to me, this episode was the straw that broke the camel's back. He had prayed, as he always does, about going over and had been convinced it was what he was supposed to do. Như Ron giải thích với tôi, đây là giai đoạn "cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà” (giọt nước tràn ly). Ông ấy đã cầu nguyện mỗi lần  xong  rồi ông ấy mới làm, rồi khi chuẩn bị bỏ cuộc thì được thuyết phục đây là  việc Chúa muốn ông làm. (Ông đang trách móc)


At this time, Ron had to pay all the expenses out of his own pocket and this one was costly. Adding it all up, it was approximately $7,000.00 to $8,000.00 down the tubes, which is a LOT of money to us.  So, Ron began to question if he was really doing what God wanted him to do, or if he was just fooling himself.  At this time, it had been almost ten years since he had first found the Ark - had he done something wrong that God could no longer use him? Whatever was the case, Ron decided on that trip that he was through - finished.  He would close up the cave system and never return. And let me tell you, this is NOT like Ron at all.  He was very excited when he left here, and the experience with the "prophet" showing up must have been a terrible blow. What little he has told me about the incident indicates that it was a far worse experience than it sounds.  But whatever happened, it completely deflated Ron, who interpreted the failed trip to mean that he had been taken off the job.Vào lúc này, Ron đã phải móc hết túi ra để trả tất cả chi phí và thật là tốn nhiếu quá. Cộng lại, cũng phải xấp xỉ 7 ngàn đến 8 ngàn đô-la đổ xuống hố (đổ xuống biển), bao nhiêu đó là số tiền rất lớn với chúng tôi. Thế nên, Ron bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu rằng có thật sự ông đang làm những gì Chúa muốn ông làm hay không, hay là ông tự huyễn hoặc mình. Vào lúc này, gần như là 10 năm rồi kể từ lúc ông bắt đầu tìm kiếm Hòm Giao Ước. Có phải chăng ông đã làm điều gì sai đến nỗi Chúa không cần dùng ông nữa? Cho dù là trường hợp nào đi nữa, Ron cũng quyết định chuyến đi đến đây là kết thúc thôi. Ông sẽ đóng cái hệ thống hang lại và chẳng bao giờ quay lại đây nữa đâu. Để tôi nói điều này cho quý vị nghe, đây chẳng giống Ron tí nào! Ông rất thoải mái khi dừng cuộc tại đây, và trãi nghiệm với một "Tiên Tri” đột ngột xuất hiện có lẽ đã là một luồng gió độc cuốn ông đi. Ron kể cho tôi nghe một điều tuy trùng hợp tí xíu, nhưng cho thấy đó là một trãi nghiệm tệ hại hơn là chỉ nghe tôi kể quý vị nghe về nó. Nhưng cho dù rằng chuyện gì đã xãy ra đi nữa, nó đã hoàn toàn làm cho Ron thoái chí, làm cho ông suy diễn sai nghĩa một chuyến đi thất bại thành ra là ông bị Chúa cất khỏi công việc ông đã đang làm.


But then Ron had an experience that changed his life. One day, he and the "prophet" were sitting on the ground just outside the entrance into the cave system- Ron's helper was inside.  Ron was working on repairing a fan that was broken - and the "prophet" was in the shade of a large bush eating his lunch. Where they were sitting was, at that time, many feet lower than the ground level just behind them because this was where Ron had excavated down years earlier. It's necessary to understand this in light of the next event. Nhưng rồi Ron đã trãi nghiệm một điều đã làm thay đổi cuộc đời ông. Một ngày kia, ông và cái ông "tiên tri” kia đang ngồi trên nền đất ngay bên ngoài lối vào hệ thống hang-còn người trợ lý thì bên trong. Ron đang sửa lại cái quạt bị gãy – và ông "tiên tri” thì đang núp dưới cái bóng mát của bụi cây to ở đó mà ăn trưa. Chỗ họ đang ngồi thì lúc đó thấp hơn cái mặt đất nhiều feet ngay sau lưng của họ, bởi vì chỗ này trước đây nhiều năm về trước thì cao nhưng đã bị Ron đào sâu xuống rồi. Quý vị cần hiểu chỗ này trước khi đọc đến sự kiện tiếp theo đây.


Ron heard a voice behind him say "God bless you in what you are doing here."  He then looked up.  Standing on the much higher ground many feet above him was a tall, slender man with dark hair wearing a long white robe and head-covering similar to that worn in Biblical times - except that it was all pure white. Startled, mainly because he didn't TELL anyone what he was doing here, he wondered who this man was.  He tried to make polite conversation and asked him if he was from around the area.  The man replied simply "No" then remained silent.  Ron then asked him if he was a tourist, and he again replied simply, "No."  More silence, then the figure in white said, "I'm on my way from South Africa to the New Jerusalem."  Ron was so startled that he couldn't say anything, but just stared at him.  Then, the man again said, "God bless you in what you are doing here", and then turned and walked away. Ron nghe một giọng nói phía sau ông: "Chúa ban phước cho ông trong việc ông đang làm ở đây.” Ron ngước lên nhìn. Phía trên mặt đất cao bên trên ông nhiều feet là một người nam đang đứng dáng cao, mảnh khảnh với tóc đen, đang mặc một áo  dài và trùm đầu màu trắng giống như trang phục ngày xưa trong Kinh Thánh mô tả - ngoại trừ một điều màu trắng đó rất trinh bạch, tinh khiết. Giật mình, chính vì ông không hề kể cho ai nghe là ông đang làm ở đây, ông tự hỏi là người này là ai? Ông cố gắng mở lời cách lịch sự và hỏi xem coi có phải người này ở quanh khu vực này hay không?. Người này chỉ đáp lại "Không” rồi im lặng. Ron lại hỏi xem có phải người này là du khách hay không, và một lần nữa, người này đáp lại đơn giản "Không”. Yên lặng lâu hơn, rồi người mặc đồ trắng đó nói: "Ta đang trên đường từ Nam Phi đến thành Jerusalem Mới (thiên đàng)” Ron thật sự sửng sốt và ông không nói được lời nào, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào người đó. Thế rồi người đó lại nói: "Chúa ban phước cho ông những gì ông đang làm ở đây”, sau đó người đó quay bước và đi khỏi.


After a moment, the "prophet," who couldn't see the man because he was beneath the shade of the bush, said, "Ron, do you think we've been talking to an angel?" Ron replied, "At least...." Sau một lúc, người đàn ông "tiên tri”, cũng không thể thấy người mặc áo trắng kia bởi vì ông ta đang ngồi dưới bóng cái bụi cây, và nói rằng: "Ron, ông có đang nghĩ là chúng ta đã nói chuyện với thiên sứ không?”. Ron đáp lại " Ít nhất là….”


I remember his call like it was yesterday.  If you don't know Ron personally, let me explain that Ron is very low-keyed.  He never acts excited or angry - his voice rarely gives away his true feelings.  But I knew something had happened even though his voice was calm.  He told me what had happened, and explained how just hours earlier, he had silently given up - frustrated, tired and simply worn down, he had lost his belief that what he was doing was God's will.  Then, this stranger appeared and he repeated word for word their conversation.  He was glad that the "prophet" had at least heard the conversation - at least he knew for sure that it really happened. Tôi còn nhớ là ông ấy gọi cho tôi như mới ngày hôm qua thôi. Nếu quý vị không biết Ron cách cá nhân, thì để tôi giải thích cho quý vị hiểu là Ron là một người rất trầm tính. Ông ấy chẳng khi nào tỏ ra thích thú hay giận dữ.- Giọng ông ấy ít khi lộ ra tình cảm thật của ông ấy. Nhưng tôi biết chắc có điều gì đó đã xãy ra rồi mặc dù rằng giọng của ông vẫn cứ trầm tĩnh. Ổng kể cho tôi nghe những gì vừa xãy ra, và giải thích cho tôi hiểu là trước đó chỉ vài tiếng thôi, ông đã bỏ cuộc một cách lặng lẽ _ buồn bã, mệt mõi và nặng nề làm sao, ông ấy đã mất hết lòng tin của mình là việc ông ấy làm là ý Chúa muốn ông làm. Thế rồi, người lạ mặt này xuất hiện và ông ấy lặp lại từng từ của cuộc đối thoại. Ông ấy rất vui, vì ít nhất ông "tiên tri” cũng đã nghe cuộc đối thoại của ông – ít nhất ông ấy cũng biết chắc rắng sự thật đúng là đã diễn ra như thế.


When he questioned the locals who worked along the only path anyone could take to enter the Garden Tomb area, he discovered that NO one had seen anyone of that description either come into the area or leave.  Although the escarpment is extremely long, today it is surrounded by buildings, fences and stone walls which prevent anyone coming into the area except through one particular street.  The vendors along that street have been there day after day as long as Ron had worked there and he knew them well. There was no doubt about it - the stranger in white had been seen by no one else. And then Ron told me that he believed it was more than just an angel - he was deeply impressed that it was Christ Himself. Khi Ron hỏi những dân địa phương, họ là những người làm việc dọc theo con đường duy nhất dẫn vào khu Vườn mộ, và Ron nhận được câu trả lời là KHÔNG AI nhìn thấy người như ông mô tả hết, và cũng không thấy ai đi vào hay đi ra khỏi đây cả. Tuy rằng cái vách núi (đồi Golgotha) thì rất dài, ngày nay thì xung quanh có nhiều nhà xây lên, rồi nhiều hàng rào, rồi tường đá ngăn không cho ai có thể tiến đến khu vực đó được, ngoại trừ đi theo một đường chính dẫn vào đó mà thôi. Những người bán dạo đi dọc theo con đường đó mỗi ngày cũng như Ron và ông biết mặt họ quá rõ. Không nghi ngờ gì nữa – người lạ mặc đố trắng đó không ai nhìn thấy nữa hết. Và rồi Ron kể cho tôi nghe và tin rằng: đó phải hơn cả thiên sứ - Ông có cảm giác mạnh mẽ: đó chính là Ngài_Đấng Christ.


Whether Christ, or an angel, the experience was enough to encourage Ron and convince him that his efforts had NOT been in vain, and that he WAS still in God's will. And since then, I have seen the results of that experience over and over, in both of us. From that moment forward, nothing could or will ever dampened Ron's zeal or belief in that or any other project.  When he and his group were kidnapped about a year later in eastern Turkey, I know the knowledge of that experience gave me complete peace - I never once (after the initial shock) believed Ron was in serious danger because I knew he still had work to do.  My calm was so noticeable that when Ron returned, his friends at the hospital ribbed him, saying "Your wife sure must not care too much for you because she was AWFULLY calm on TV when talking about her kidnapped husband."  Ron doesn't talk about this experience with the man in white a great deal, but I believe it literally changed his life, giving him enough encouragement to endure whatever it takes to get the work finished.  And since that time, Ron, like everyone else, has been waiting for the most part. Cho dù rằng đó là ai, Đầng Christ, hay một thiên sứ, thì trãi nghiệm đó cũng đủ động viên Ron và thuyết phục ông rằng những nỗ lực của ông bấy lâu nay không hề Vô Ích, và đó thật sự vẫn còn nằm trong Ý của Ngài. Và kể từ đó, Tôi thấy được kết quả của những trãi nghiệm nhiều lẩn, trong cả hai chúng tôi. Từ giây phút đó trở đi, không có gì có thể hoặc sẽ làm cho lòng sốt sắng nóng nảy và niềm tin của Ron nao lòng, nản chí nữa cả, dù rằng với dự án này hay dự án nào khác. Khi ông và nhóm của ông bị bắt cóc khoảng một năm sau đó tại phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, tôi biết rằng chính trãi nghiệm đó cho tôi lòng bình an hoàn toàn. Một lần đó, tôi không bao giờ (sau khi bị sốc lúc đầu) tin rằng Ron đang gặp nguy hiểm bởi tôi biết rằng ông vẫn còn đang phải làm việc đó. Lòng bình an của tôi rất dễ nhận thấy khi Ron quay vể, bạn bè ổng tại bệnh viện chọc ổng và nói là: " Vợ của ông chắc chắn không quan tâm đến ông rồi, vì thấy bả "bình chân như vại” khi trên ti vi chiếu cảnh chồng bả bị bắt như thế”. Ron không kể về chuyện ông đã trãi nghiệm khi gặp người mặc đổ trắng, nhưng tôi tin rằng quả thật trãi nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời ông, cho ông đủ động lực để cam chịu những gì xãy ra để cho công việc được hoàn thành. Và từ giây phút đó, Ron, cũng giống bất kỳ ai khác, đã đang trông đợi phần lớn nhất trong đời.


The Blood Tests-Những lần thử máu


No one was any more surprised when Ron first publicly told about the results of the blood tests on the specimens he had taken from the Mercy Seat than I was. (All that he has stated about this can be seen in his talk on our "Presentation of Discoveries" video and will not be repeated here.) As I have said, there is a great deal he hasn't told even me, and this was one of those instances.  Không ai ngạc nhiên hơn là tôi khi lần đầu tiên Ron công bố kết quả thí nghiệm thử máu lấy từ mẫu vật trên nắp Thi Ân. (Tất cả thông tin chi tiết về điều này quý vị có thể xem cuộc trò chuyện của Ron trong video mang tên " Presentation of Discoveries” (giới thiệu những khám phá), và tôi sẽ không lặp lại ở đây). [ Người dịch bài này đã copy lại ở nguồn khác và thêm vào bên dưới bài viết này để quý vị có thể tham khảo] Như tôi đã nói, có một việc lớn mà thậm chí tôi, ông ấy cũng không kể, đây là một đơn cử (ví dụ)


He had taken other specimens from along the crack where it extends through the bedrock adjacent to the cross-hole and I myself had been able to take a small sample, re-hydrate it over a three day period, and view the red blood cells through the microscope.  But even then, he never mentioned to me any actual lab analyses being done.  Nor have I ever seen the other specimen.  Therefore, all I can report here is what he has already said, as he has told me that when the time is right, he plans to have two unbiased geneticists go into the chamber, take their own samples, and each do his own independent analysis which will be filmed in progress.  Again, this is HIS plan - what HE hopes will occur - but as with everything else, we do not know for sure exactly how, when or where everything will ultimately occur. Ông ấy đã lấy các mẫu vật từ trong vết nứt kéo dài từ cạnh của lỗ thập tự (mà chúng ta đã được đọc phần trên), và chính mình tôi cũng đã có thể lấy cho mình một mẫu nhỏ, dùng phương pháp Hydrate (thủy hợp) lại trong khoảng hơn 3 ngày, và thấy những tế bào máu màu đỏ qua kính hiển vi. Nhưng thậm chí sau đó, Ông ấy cũng không hề đề cập với tôi về việc thực ra cũng có phòng thí nghiệm đã đang làm phân tích rồi. Tôi cũng không hề thấy mẫu vật nào khác cả. Thế nên, tất cả tôi có thể kể lại cho quý vị nghe ở đây là dựa vào những gì ông ấy đã nói rồi, như ông ấy kể với tôi là khi nào thời gian thích hợp thì ông ấy sẽ có kế hoạch mời hai nhà di truyền học trung lập (không thành kiến hay thiên vị ai) đến cái hốc đá đó, tự họ lấy mẫu, và mỗi người sẽ làm phân tích độc lập và tiến trình này sẽ được ghi lại bằng film. Một lần nữa, đây là kế hoạch riêng của ông ấy_ những gì ông mong là sẽ thực hiện_ nhưng với nhiều thứ khác nữa, chúng ta không chắc chắn chính xác là bằng cách nào, bao giờ và ở đâu, tất cả mọi điều chắc chắn cuối cùng sẽ xãy ra (ý tác giả nói đến ngày Chúa đến)


For now, he has nothing more to say on the subject. He learned from his experiences with Noah's Ark that even when he had the lab analyses filmed as they were done, there were those who came up with incredible reasons for discounting the results, such a saying that Ron "made" the specimen, etc.  All one has to do is watch a bit of the O. J. Simpson trial to see how important blood tests can be.  My personal opinion is this: IF the Lord intends that His Son's Blood be shown publicly to have such unique characteristics that His humanity and divinity cannot be denied, He will arrange for this evidence to be presented in a manner that "clever" men cannot explain it away from honest people.  Since the time Ron found Christ's blood, genetic (DNA) research has come a long way, perhaps indicating that God is preparing mankind for the proof that will not remain silent, but will shake the world. So for now, just consider what little Ron has told, and again, watch and wait. Còn bây giờ, ông ấy không có nói thêm gì về chủ đề này. Ông ấy học từ bài học kinh nghiệm từ việc cũ khi tìm kiếm tàu Nô-ê, đó là thậm chí khi ông ấy nhờ phòng thí nghiệm phân tích, rồi quay phim lại những gì họ đã làm, nhưng có một số người đến với những lý do không thể tin được là kết quả thí nghiệm đó không đáng giá trị, rồi nói là Ron đã "tạo” ra mẫu vật đó, v.v…Tất cả có thể làm là hãy xem qua phần thí nghiệm của O.J. Simpson để xem thấy thí nghiệm phân tích máu kết quả quan trọng ra sao. Ý kiến cá nhân của tôi là: Nếu Ý Chúa muốn Huyết Con Độc Sinh của Ngài được bày tỏ ra cho nhiều người thấy rằng Nhân Tính và Thần Tính của Ngài là độc nhất vô nhị không thể chối cãi được, thì Ngài sẽ sắm sẵn chứng cứ để cho những con người "tài giỏi” không thể nào có thể giải thích được ngoài những người có lòng thành thật. Từ lúc Ron tìm thấy huyết của Đấng Christ, thì nghiên cứu về gene (DNA) đã có bước tiến dài, có lẽ điều này cho thấy rằng Chúa đang chuẩn bị cho nhân loại một bằng chứng không thể nín lặng mãi được, nhưng nó sẽ làm thế gian rúng động. Vì thế bây giờ, hãy xem xét chút xíu những gì Ron nói, và lần nữa, hãy đợi đấy và chờ xem.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)


Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 851 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters